posters on the floor

Plakaty we wnętrzu często kojarzą nam się z pokojami nastolatków, gdzie ściany zdobią zdjęcia ich idoli. Jednak obecnie plakat w aranżacji wnętrz nabrał zupełnie innego znaczenia. Szczególnie jeśli chodzi o nowoczesne, śledzące najnowsze trendy mieszkania i domy. Zastępują one obrazy, lecz mimo to zachowują jakąś formę zbliżoną. Są idealnie powiązane z danym wnętrzem, są oprawione w ramkę, nierzadko jeszcze w towarzystwie passe-partout. Są  ich dopełnieniem. 

Posters in the Interior often associate with the rooms of teenagers, where the walls are decorated with photos of their idols. However, a poster in the Interior has an entirely different meaning. Especially when it comes to tracking the latest trends in modern flats and houses. They replace images, but still retain some form of similar. Are perfectly correlated with the Interior, are framed in the frame, it is not uncommon even in the company of passe-partout. Their complement.

Usytuowanie plakatów na podłodze to dosyć nowatorski pomysł, nieczęsto spotykany w polskich domach. Ma natomiast swój urok. Ale jak każdy pomysł ma swoje plusy i minusy.

Może zacznę od zalet. Nie można zaprzeczyć, że ustawienie kilku plakatów koło siebie przyciąga uwagę, szczególnie, gdy treść w nich zawarta przekazuje jakieś przesłanie. Jest to także dobra alternatywa dla tych co lubią częste zmiany we wnętrzach, problem wielu dziur w ścianach zostaje rozwiązany:)

Location of posters on the floor quite a novel idea, infrequently used in Polish homes. Have your charm. But as each idea has its pros and cons.Maybe I’ll start from the advantages. It cannot be denied that setting a few posters circle attracts attention, especially when the content contained in them shall transmit any message. It is also a good alternative for those who like to frequent changes in the problem of many holes in the walls is resolved.

Jednak według mnie pomysł ten ma również pewne wady. Zostawmy na chwilę od artystycznej strony i spójrzmy na to od strony dnia codziennego. Na pewno zgodzicie się ze mną, że taka aranżacja wnętrz nie sprzyja dokładnemu sprzątaniu podłogi, a do tego, gdy planuje się dzieci to takie plakaty mogą za długo nie postać w jednym kawałku:) Dlatego też myślę, że dobrym rozwiązaniem jest stawianie plakatów na półkach i innych meblach, ale o tym już będzie w oddzielnym wpisie.

However, in my opinion, this idea also has some disadvantages. Let’s leave for a while from the Bohemian side and look at it from the side of everyday life. I’m sure you will agree with me that the Interior is not conducive to thoroughly cleaning the floor, and for that, if you plan to children are such posters can long character in one piece) Therefore, I think that it is a good idea to putting posters on the bookshelves and other furniture, but this will be a separate entry.

Co sądzicie o takim rozwiązaniu na aranżację wnętrz? Zastosowalibyście u siebie, czy też uważacie, że jest ono całkowicie niepraktyczne. Czekam na Wasze opinie:)

What do you think about this solution for interior design?  I look forward to your opinions;)

www.pinterest.com